Nieuwbouw

Wilt u een nieuw huis laten bouwen?  Wij kunnen de gehele realisatie van uw woning voor onze rekening nemen. Jurrie Kuiper kan de gehele bouw van een woning aannemen en u daarmee de zorgen uit handen nemen. Onderstaand vindt u de verschillende stappen in een nieuwbouwproject.  Bij het aannemen van de bouw voor een complete woning verzorgen wij al deze stappen

 

Wat kunnen we voor u betekenen?

  Het hele proces wordt door ons uitgevoerd en ondersteund. We kunnen zorgdragen voor een goede bouwtekening en de bouwvergunning voor u regelen. De hele bouw vanaf het grondwerk tot en met de afwerking wordt door ons aangenomen. De werkzaamheden worden door onszelf uitgevoerd of een team van vaste mensen waar we mee werken. Naast de bouw van een hele woning kunnen we tevens voor een deel van het project worden ingeschakeld. Wanneer u bijvoorbeeld enkel het metselwerk van de woning wilt laten verrichten is dit ook mogelijk.
  We beschikken over de vereiste verzekeringen. Zo hebben we de CAR-verzekering, die dekking geeft voor verschillende schades tijdens de bouw. Te denken hierbij valt aan onder andere  storm/brand schades, maar ook overige schades die ontstaan tijdens de bouw. Deze verzekering is speciaal bedoeld voor nieuwbouwprojecten.

Voorbeeldproject

 

Aannemen compleet nieuwbouwproject

 • Tekeningen
 • Bouwaanvragen
 • Grondwerk
 • Fundatie
 • Metselwerk en vloeren
 • Kapconstructie
 • Elektra en gootwerk
 • Betegeling en afwerking